Vertrouwenspersoon

Naast schoolleider van Kindcentrum Kolmenscate ben ik ook vertrouwenspersoon. Deze taak voer ik al vele jaren op school uit (12 jaar). Inmiddels mag ik mijzelf ook kindercoach noemen.

        

Wat is precies de rol van een vertrouwenspersoon?

-Voor kinderen;

Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat een kind dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets meer aandacht en tijd, in sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een ander persoon dan de leerkracht te praten.

Elk kind die ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan dus ook bij mij komen om voor een gesprek. Ik luister naar het kind en bespreek of en wat ik kan betekenen voor hem of haar. Ik overleg ook of ik denk dat het beter is om bepaalde stappen te ondernemen. In principe heeft het kind de regie, het kind bepaalt of en wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Uiteraard zal ik aandringen op hulp als bepaalde situaties daarom vragen en dan ook ouders in kennis stellen.

-Voor ouders;

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders een vertrouwelijk gesprek op school te hebben. Het is dan mogelijk om met Netty Blasman of Dianne Evers( leerkrachten van school) een afspraak te maken. Samen wordt dan besproken wat de rol van de vertrouwenspersoon zal zijn in cases en wat u mag verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele andere personen in te schakelen. 

U kunt met een van hen telefonisch contact opnemen door naar school te bellen of mailen naar : n.blasman@zinderonderwijs.nl of d.evers@zinderonderwijs.nl.


                                                         

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT