Komende vergaderdata OR:

-  13 september 2022
-  25 oktober 2022
-  22 november 2022
-  2 februari 2023
-  14 maart 2023
-  9 mei 2023
Aanvang: 19.30 uur op school

U bent van harte welkom om mee te praten of mee te denken.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT