Nieuwe ouders:


Het kiezen van een juiste basisschool is een keuze die voor ouders van jonge kinderen best lastig kan zijn. Je wilt dat je kind zich in een prettige en veilige omgeving goed kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat het kind zichzelf kan zijn en zich uitgedaagd voelt om nieuwe dingen te leren.

Onder het menu onderwijs hebben we onze missie en visie uitvoerig beschreven.


Aanmeldingen voor leerlingen in groep 1:


In het jaar dat kinderen drie jaar worden, krijgen ouders een informatiebrochure over de scholen toegestuurd. De ouders worden dan verzocht om hun kind bij één van de scholen aan te melden. Indien een ouder meer informatie over Kindcentrum Kolmenscate wil hebben, dan kan hij/zij contact opnemen met de directie (0570-651467). We maken dan een afspraak voor een gesprek en een rondleiding door de school.
Ouders dienen hun kind aan te melden bij school. De school neemt dan de gegevens op in haar administratie en geeft aan de gemeente Deventer door dat het kind is aangemeld.
6 Weken voordat het kind vier jaar wordt, neemt de groepsleerkracht van de groep waarin het kind geplaatst wordt contact op. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intake gesprek en er worden samen data voor gewenningsochtenden vastgesteld.
Zodra het kind 4 is, kan het op school beginnen. De eerste weken staan vooral in het teken van gewenning waarbij het de hoofdzaak is dat het kind zich zo snel mogelijk veilig en op zijn gemak voelt. Na 6 weken volgt een nieuw gesprekje tussen de ouders en leerkracht, waarin deze eerste weken geëvalueerd worden.

 


Aanmeldingen voor leerlingen in andere groepen:

 

Indien een ouder een leerling voor een andere groep wil aanmelden, dan dient men eveneens contact op te nemen met de directie (0570-651467). Ook dan wordt een afspraak voor een gesprek en een rondleiding door de school gemaakt. Indien wenselijk kan een kind één of twee keer proefdraaien. Ouders kunnen hun kind aanmelden door een inschrijfformulier van school in te vullen en in te leveren op school.
Voordat een leerling ingeschreven kan worden, zal eerst contact opgenomen worden met de school waar het kind tot dan toe heeft gezeten. Dit is een afspraak tussen de scholen in de gemeente Deventer en heeft als doel om een goed beeld van de gewenste onderwijssituatie te krijgen. Indien we niet kunnen voldoen aan deze gewenste onderwijssituatie, zullen we ouders afraden om hun kind aan te melden. In overleg met ouders zal de school bepalen wanneer het kind geplaatst kan worden.

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT