Leden van de medezeggenschapsraad

 

Personeelsgeleding

Harry Talens
Barbara van de Visch
Dianne Evers
Okke Nijburg

Oudergeleding

Bart Stam (voorzitter)
Martijn de Winter (secretaris)
Nathalie Holtkuile
Miranda Jansen

Contact: mrkolmenscate@gmail.com of 06 44 306 147

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl