Leden van de medezeggenschapsraad

 

Personeelsgeleding

Barbara van de Visch
Dianne Evers
Okke Nijburg

Oudergeleding

Bart Stam (voorzitter)
Martijn de Winter (secretaris)
Miranda Jansen
Wouter Dijkhof

Contact:  mr@kolmenscate.nl   of 06-53364284

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT