Anti pest-coördinator

De grens tussen pesten/plagen of een grapje uithalen met iemand is vaag en ligt voor ieder kind anders. ‘Pesten’ is daarom een moeilijk te definiëren item, iedereen kijkt of ervaart bepaald gedrag anders. Als er gepest wordt in een klas dan zal in de meeste gevallen de leerkracht dat horen, zien of merken. Het kan zijn dat een gepest kind zich zelf meldt, dat een ouder het komt melden of andere kinderen uit de klas. De leerkracht zal dan in gesprek gaan met de gepeste en de pesters, met als doel het stoppen van dit pestgedrag. De leerkracht zal ook de betrokken ouders indien nodig op de hoogte brengen.

Soms gaat het om hardnekkig pestgedrag of om een grotere groep die een of meerdere kinderen pesten. In zo’n geval kan de leerkracht advies aan de anti pest-coördinator vragen of zelf met de betrokken leerlingen één of meerdere keren om de tafel te gaan.

Wij hebben op school een anti pest-coördinator. Uiteraard zijn de lijntjes kort tussen de leerkracht en de anti pest-coördinator, zodat deze precies weet wat er speelt. Indien het nodig en wenselijk is zullen ouders van de pester en de gepeste hierbij worden betrokken. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT