Meervoudige Intelligentie

Meervoudige Intelligentie (MI) is een typisch wetenschappelijke term. Maar wat betekent het? 
Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en weer een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen. Als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, moeten we rekening houden met verschillen tussen kinderen. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert, en we zullen moeten beschikken over manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. 
De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligentiesIeder mens bezit ze alle acht, maar heeft er vaak een paar sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert en bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten. 

Acht intelligenties

    DOE - DE LICHAMELIJK-KINESTHETISCHE INTELLIGENTIE


Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen. 


           KIJK - DE VISUEEL-RUIMTELIJKE INTELLIGENTIE


Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede layout. Maar het zijn ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat ze het op dat moment zelf beleven. 


GETAL - DE LOGISCH-MATHEMATISCHE INTELLIGENTIE


Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen 


     SAMEN - DE INTERPERSOONLIJK INTELLIGENTIE


Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback. 


      TAAL - DE VERBAAL LINGUÏSTISCHE INTELLIGENTIE


Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun communicatiemiddel. 


         MUZIEK - DE MUZIKAAL-RITMISCHE INTELLIGENTIE


Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren. 


      IK - DE INTRAPERSOONLIJKE INTELLIGENTIE


De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil het eerst van alle kanten kritisch bekijken. 

NATUUR - DE NATURALISTISCHE INTELLIGENTIE


Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren. 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT