De groeiKracht van het leren!

  Hoe mooi zou het zijn wanneer
·        
alle kinderen op school ‘leren hoe ze moeten leren’
·        
alle kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces
·        
alle kinderen eigen talenten herkennen

Voor nu en in de toekomst, binnen en buiten school!
Wat helpt hierbij?

Leertaal!

Wil je van leerlingen betere leerders maken, dan moet er een cultuur gecreëerd worden die dat mogelijk maakt. Leerlingen moeten leren hoe je moet leren. Door het stellen van de juiste leertaalvragen wordt er een verbinding gelegd met de groeiKracht van de hersenen (zie poster), vanuit de gedachte van een groeimindset.
Enkele teamleden hebben deze leertaalkaartjes, met de belangrijkste leervragen, ontwikkeld. De vragen gaan over het leerproces. Leertaal helpt kinderen inzicht te geven in hun vaardigheden, zodat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces.

Tot nu toe bestond het onderwijs aan kinderen vooral uit kennisoverdracht en het aanleren van cognitieve vaardigheden en strategieën. Kinderen moeten vaardigheden aanleren en een houding ontwikkelen waardoor ze uitdagingen en onzekerheden vol vertrouwen, kritisch en creatief aangaan. Hiervoor is een cultuur nodig in het onderwijs die gericht is op een leven lang leren.
Door een verbinding te maken met het proces in de hersenen met behulp van de door de school gemaakte poster ‘groeiKracht’, betrek je kinderen bij de ontwikkeling van hun lerend vermogen. Hierdoor krijgen kinderen zicht op waar ze goed in zijn en wat nog (verder) kan worden ontwikkeld waardoor een groei mindset wordt gestimuleerd.


Poster (deze is door een teamlid ontwikkeld)

Aan elk leergebied (in totaal 4 gebieden) is een totemdier gekoppeld. Het gebied veerkracht is gekoppeld aan een olifant, vindingrijkheid aan de eekhoorn, reflectief vermogen aan de dolfijn en interactie aan de chimpansee. Wanneer je eigenschappen van dieren koppelt aan het leren van leerlingen kan het ‘hoe’ van het leren duidelijker worden. Totemdieren helpen leerlingen bij het ontdekken van hun eigen leerkracht en ondersteunen leergedrag.
Daarnaast zijn er zijn het afgelopen jaar (door een werkgroep) reflectieformulieren ontwikkeld die ook ingezet gaan worden om kinderen te leren kijken naar hun groeiproces en inzicht te geven in dat proces. Deze reflectieformulieren zullen ook gebruikt worden als leidraad voor het kind-  oudergesprek.
Twee teamleden gaan dit jaar verder met het ontwikkelen van verschillende lesideeën in het kader van de ‘GroeiKracht van het leren’! Dit kan dit schooljaar gerealiseerd worden.  De aanvraag is positief beoordeeld,  waardoor de subsidie is verleend.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT