Groep 8A

 

Welkom op de groepspagina van groep 8A. Een gezellige groep met 22 kinderen in de klas. In deze groep geeft meester Roy de hele week les. 

 

In de ochtenden zijn we vooral bezig met (begrijpend/studerend) lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we meer ‘de wereld in’. Dit doen wij vanaf dit schooljaar met de nieuwe methode ‘DaVinci’. Daarin worden voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur allerlei onderwerpen in thema’s behandeld. Alle thema’s worden afgesloten met bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, een muurkrant, een werkstukje of een mind-map. Hiermee laten de kinderen zien wat zij deze weken over het thema hebben geleerd. Ook leren zij hier topografie. 

Naast de zaakvakken hebben we ook twee keer in de week gym. Eén keer door de docent zelf en één keer door een vakdocent. Daarnaast wordt er in groep 8 ook Engels geleerd. Dit gebeurt elke les aan de hand van een muziekclip. De creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama doen we klas overstijgend in een circuitvorm. 

 

Ook hebben de kinderen in groep 8 elke week huiswerk. Eén keer rekenen en één keer taal. Daarnaast maken zij dit jaar ook een werkstuk en bereiden zij thuis een spreekbeurt voor.

 

Gedurende de hele week neemt de ontwikkeling van de leerspieren (GroeiKracht) een belangrijke plaats in. Zo leren de kinderen reflecteren op hun werk en worden ze mede-eigenaar van hun leerproces. De kinderen doen verslag van hun werk, door bijvoorbeeld zaken waar ze trots op zijn in Schoolfolio te zetten. Dit digitale portfolio laat zien hoe ze zich in dit schooljaar ontwikkelen.

 Naast al dit leren is er natuurlijk ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, samen werken en samen spelen. Hiervoor hebben wij op school ‘Samenleven op Kolmenscate’. Hierin staan de gedragsafspraken van de groep en de school. In de loop van het jaar werken we zoals elk jaar aan een project van twee weken met een leuke afsluiting. 

 Maar het belangrijkste is dat we, de kinderen en de leerkrachten, samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer, waar iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontwikkelen. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT