Groep 7/8B

      

Welkom op de groepspagina van groep 7/8B.
De leerkrachten van deze groep zijn Netty Blasman en Erica Docter. Netty werkt van dinsdag en woensdag en Erica op maandag, donderdag en vrijdag.

De ochtenden in groep 7/8 bestaan meestal uit lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we dan meer “de wereld in”. Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur hebben we een nieuwe methode: DaVinci. De kinderen verdiepen zich in de thema’s op de manier die bij hen past. Dit doen ze door te kiezen uit de opdrachten die er zijn over de thema’s. Nieuw in groep 7 is ook Blits, voor studievaardigheden.

Tijdens de keuzetijd leren de kinderen hun eigen talenten ontwikkelen. Er is steeds keuze uit een aantal kaarten. Tijdens het hele leerproces neemt de ontwikkeling van de leerspieren een belangrijke plaats in. De kinderen moeten leren reflecteren op hun werk. Zo worden ze mede- eigenaar van hun leerproces. De kinderen doen verslag van hun werk, door zaken waar ze trots op zijn in Schoolfolio te zetten.

In groep 7 krijg je een agenda van school. De agenda nemen de kinderen iedere dag mee naar school en mee naar huis. Op school wordt er geoefend hoe je een agenda moet invullen. Door een agenda te gebruiken, leren de kinderen hun werk nog beter te plannen en is het een mooie voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

Naast een agenda krijg je in groep 7 ook huiswerk. De kinderen krijgen taal- en rekenhuiswerk mee naar huis. Daarnaast moeten ze de topografie van Europa/De wereld leren, een spreekbeurt geven en een werkstuk maken.

In groep 8 werken we het eerste half jaar toe naar een eindadvies. In april/mei doen de kinderen de een eindtoets om te controleren of dit advies het juiste was. Natuurlijk komt er ook nog een musical. Naast het leren is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, een uitstapje, een workshop, het project met afsluiting enz.

Maar het belangrijkste is dat we samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT