Groep 6B

                                        

Hartelijk welkom bij groep 6B. Dit is hele gezellige groep met 20 kinderen. In deze groep geeft juf Netty op maandag les en juf Barbara op dinsdag t/m vrijdag. Op dinsdag en woensdag krijgen we extra hulp van juf Karin.

In de ochtenden zijn we vooral bezig met (technisch) lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we meer ‘de wereld in’. Dit doen wij vanaf dit schooljaar met de nieuwe methode ‘DaVinci’. Daarin worden voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuur allerlei onderwerpen in thema’s behandeld. Alle thema’s worden afgesloten met bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, een muurkrant, een werkstukje of een mind-map. Hiermee laten de kinderen zien wat zij deze weken over het thema hebben geleerd.
Natuurlijk hebben we ook twee keer in de week gym. Daarnaast is geven we ook Engels. De creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama doen we in circuitvorm.

Gedurende de hele week neemt de ontwikkeling van de leerspieren (GroeiKracht) een belangrijke plaats in. Zo leren de kinderen reflecteren op hun werk en worden ze mede-eigenaar van hun leerproces. De kinderen doen verslag van hun werk, door bijvoorbeeld zaken waar ze trots op zijn in Schoolfolio te zetten. Dit digitale portfolio laat zien hoe ze zich in dit schooljaar ontwikkelen.

In groep 6 moeten ze thuis hun spreekbeurt voorbereiden. Zo leren ze steeds beter presenteren voor een groep. Soms krijgen ze wat huiswerk mee voor taal, rekenen of spelling.
Naast al dit leren is er natuurlijk ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, samen werken en samen spelen. Hiervoor hebben wij op school ‘Samenleven op  Kolmenscate’. Hierin staan de gedragsafspraken van de groep en de school. In de loop van het jaar werken we zoals elk jaar aan een project van twee weken met een leuke afsluiting.

Maar het belangrijkste is dat wij -de kinderen en de leerkrachten- samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer in de groep, waar iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf verder kan ontwikkelen.

 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT