Groep 5A

In groep 5A geeft juf Amber de hele week les. In de ochtenden zijn we vooral bezig met de vakken rekenen, estafette (lezen), spelling en taal. Tijdens een les wordt samenwerkend leren en bewegend leren regelmatig ingezet. De kinderen vinden dit heel leuk!

Ook in groep 5 is lezen heel erg belangrijk. In de klas is daarom een hele mooie en fijne leeshoek. Elke woensdag ga je aan de gang met de creatieve vakken zoals muziek, drama en handvaardigheid. Verderop in het schooljaar gaan de kinderen zelf kiezen uit verschillende activiteiten die we aanbieden op deze ochtend. De kinderen kunnen zo op zoek gaan naar hun interesses en talenten. Ook zingen we elke week wel een leuk liedje.

In groep 5 starten we met het digitale schoolfolio. In dit schoolfolio laten de kinderen zien waar ze trots op zijn, wat er misschien een keer fout ging en wat ze hebben geleerd. Tijdens dit hele leerproces neemt de ontwikkeling van de leerspieren een belangrijke plaats in.

In de middaguren gaan we meer ‘de wereld in’. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we dit met behulp van de nieuwe methode DaVinci. De kinderen verdiepen zich in de verschillende thema’s. Ons eerste thema heet ‘Wie ben ik?’ Ook gaan we in groep 5 natuurlijk verder met Engels door naar Engelstalige liedjes te luisteren, veel Engels te praten en soms een werkblad te maken.

In groep 5 krijgen de kinderen al een beetje huiswerk mee:

- ze bereiden thuis hun spreekbeurt voor;
- ze leren de tafels van 1 tot en met 10 en
- ze gaan nog beter leren klokkijken (analoge en digitale klok).

Naast het leren is er natuurlijk ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, een leuk uitstapje of een project met afsluiting. Het belangrijkste is dat we samen zorgen voor een gezellige, fijne en veilige sfeer in de klas en dat we veel mogen leren, van en met elkaar!

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT