Groep 1-2 a

Welkom op de groepspagina van groep 1/2 A.

In de groep staat maandag t/m vrijdag juf Nadieh voor de klas.

Bij de kleuters werken we thematisch. We hebben een aantal vaste thema’s en een aantal zullen we samen met de kinderen bedenken. Er zijn verschillende hoeken in de klas en in het middenlokaal, die aansluiten bij het thema dat op dat moment aan de orde is. De materialen in de hoeken sluiten dan ook aan bij het desbetreffende thema. In het middenlokaal spelen beide groepen 1 /2 , zo werken we groepsoverstijgend. Buiten het werken en spelen in de hoeken doen we ook nog andere activiteiten, zoals muziek, kringactiviteiten, drama, werkjes in de klas en gymmen (dinsdag en donderdag). Zo werken we samen aan de verschillende leerspieren. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen zelfstandig zijn en hier besteden we veel aandacht aan. Verder hebben we ook een aantal gezamenlijke activiteiten die we samen met de andere groepen doen, zoals project, viering van feesten, opening en afsluiting schooljaar.

We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!

Groeten, Nadieh Borgmann 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT