GROEP 7/8A


Welkom op de groepspagina van groep 7/8a. De leerkracht van deze groep is Barbara van de Visch. Zij is er de hele week.

De ochtenden in groep 7/8 bestaan meestal uit lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we dan meer “de wereld in”. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we dit met behulp van de principes van de Meervoudige Intelligentie. De kinderen verdiepen zich in de thema’s op de manier die bij hun past. Dit doen ze door te kiezen uit de opdrachtkaarten die er zijn over de thema’s. Alle thema’s worden afgesloten met een PowerPoint, muurkrant, werkstukje, mind-map.

Tijdens de keuzetijd leren de kinderen hun eigen talenten ontwikkelen. Er is steeds keuze uit een aantal kaarten. Tijdens het hele leerproces neemt de ontwikkeling van de leerspieren een belangrijke plaats in. De kinderen moeten leren reflecteren op hun werk. Zo worden ze mede- eigenaar van hun leerproces. De kinderen doen verslag van hun werk, door zaken waar ze trots op zijn in Schoolfolio te zetten.

In groep 7 en 8 krijgen is er ook huiswerk. De kinderen krijgen taal- en rekenhuiswerk mee naar huis. Zo worden ze beetje bij beetje voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast moeten ze de topografie van Europa/De wereld leren, een spreekbeurt geven en een werkstuk maken. Ook krijgen de kinderen in groep 7 het verkeersexamen.

In groep 8 werken we het eerste half jaar toe naar een eindadvies. In groep 7 hebben de kinderen een voorlopig advies gekregen. In april/mei doen de kinderen de Route8-eindtoets om te controleren of dit advies het juiste was. Natuurlijk werken we ook, samen met de andere groep 8 aan een eindmusical.
Naast het leren is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, een uitstapje, een workshop, het project met afsluiting enz.

Maar het belangrijkste is dat we samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl