Groep 6/7B

Welkom op de groepspagina van groep 6/7b. In deze groep werken 2 leerkrachten. Op maandag tot en met donderdag staat Netty Blasman voor deze groep en op vrijdag Marieke Sijbrandij.

De ochtenden in groep 6/7 bestaan meestal uit lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we dan meer “de wereld in”. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we dit met behulp van de principes van de Meervoudige Intelligentie. De kinderen verdiepen zich in de thema’s op de manier die bij hun past. Dit doen ze door te kiezen uit de opdrachtkaarten die er zijn over de thema’s. Alle thema’s worden afgesloten met een PowerPoint, muurkrant, werkstukje, mind-map.

Tijdens de keuzetijd leren de kinderen hun eigen talenten ontwikkelen. In groep 6 kiezen ze iets waar ze zelf interesse in hebben en gaan hiermee op aan de slag. In groep 7 is er een keuze uit een aantal kaarten. Ook hier is genoeg ruimte voor eigen inbreng van het kind.
Tijdens het hele leerproces neemt de ontwikkeling van de leerspieren een belangrijke plaats in.
De kinderen moeten leren reflecteren op hun werk. Zo worden ze mede- eigenaar van hun leerproces. Dit jaar zullen de kinderen ook met Engels aan de slag gaan. Het Engels wordt geleerd d.m.v. een lied.
De kinderen doen verslag van hun werk, door zaken waar ze trots op zijn in Schoolfolio te zetten.

In groep 6/ 7 zijn er ook technieklessen . Hierbij komen ouders de nodige ondersteuning geven. Verschillende technieken komen aan bod, te weten: zagen, timmeren, werken met elektriciteit, weven, armbandjes maken, enz. Natuurlijk zijn er nog meer vakken in groep 6, zoals handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming.

In groep 6 krijgen de kinderen iets meer opdrachten voor thuis. Ze leren de topografie van Nederland en moeten een spreekbeurt geven.

In groep 7 is er ook “echt” huiswerk. De kinderen krijgen taal- en rekenhuiswerk mee naar huis. Zo worden ze beetje bij beetje voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast moeten ze de topografie van Europa leren, een spreekbeurt geven en een werkstuk maken.
Ook krijgen de kinderen in groep 7 het verkeersexamen.
Naast dit leren is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, een uitstapje, een workshop, het project met afsluiting enz.

Maar het belangrijkste is dat we, de kinderen en de leerkrachten, samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer, waar iedereen zichzelf kan zijn.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl