Groep 7A

Welkom op de groepspagina van groep 7a.

In deze groep werken 2 leerkrachten. Op maandag tot en met donderdag staat Netty Blasman voor deze groep en op vrijdag Roy van Welsen.

De ochtenden in groep 7a bestaan meestal uit lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we dan meer “de wereld in”. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we dit met behulp van de principes van de Meervoudige Intelligentie. De kinderen verdiepen zich in de thema’s op de manier die bij hen past. Dit doen ze door te kiezen uit de opdrachtkaarten die er zijn over de thema’s. Alle thema’s worden afgesloten met een PowerPoint, muurkrant, werkstukje, mind-map.

Tijdens de keuzetijd leren de kinderen hun eigen talenten ontwikkelen. De kinderen kunnen kiezen uit een aantal kaartopdrachten. Ook hier is genoeg ruimte voor eigen inbreng van het kind. Tijdens het hele leerproces neemt de ontwikkeling van de leerspieren een belangrijke plaats in. De kinderen leren reflecteren op hun werk. Zo worden ze mede- eigenaar van hun leerproces. De kinderen doen verslag van hun werk, door zaken waar ze trots op zijn in Schoolfolio te zetten.

Dit digitale portfolio laat zien, hoe ze zich gedurende het jaar ontwikkelen.

In groep 7 is er ook “echt” huiswerk. De kinderen krijgen taal- en rekenhuiswerk mee naar huis. Zo worden ze beetje bij beetje voorbereid op het voortgezet onderwijs. Daarnaast moeten ze de topografie van Europa leren, een spreekbeurt geven en een werkstuk maken. Ook krijgen de kinderen in groep 7 het verkeersexamen. Dat bestaat uit een theoretisch en een praktijk deel. Naast dit leren is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, een uitstapje, een workshop, het project met afsluiting enz.

Maar het belangrijkste is dat we, de kinderen en de leerkrachten, samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer, waar iedereen zichzelf kan zijn.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT