Groep 5/6B

Welkom op de groepspagina van groep 5B/6B
 
In deze groep werken 2 leerkrachten. Op maandag, dinsdag, juf Rianne Coops en dinsdag t/m vrijdag staat Erica Docter voor deze groep. Daarnaast hebben we ondersteuning in en buiten de groep van verschillende extra juffen.

 

De ochtenden in groep 5/6 bestaan meestal uit lezen, rekenen, spelling en taal. In de middaguren gaan we dan meer “de wereld in”. Bij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur doen we dit m.b.v. de principes van de Meervoudige Intelligentie, maar we gaan dit jaar ook een andere methode voor geschiedenis en aardrijkskunde uitproberen. De kinderen verdiepen zich in de thema’s op de manier die bij hun past. Dit doen ze door te kiezen uit de opdrachtkaarten die er zijn over dit thema. Alle thema’s worden afgesloten met een PowerPoint, poster, mindmap, strip of werkstukje. 

Ook staat elke week keuzetijd op het rooster. Dan kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten op het gebied van (wetenschap en) technologie, creativiteit en je eigen talent ontwikkelen. 

 

Tijdens het hele leerproces neemt de ontwikkeling van de leerspieren een belangrijke plaats in.  

 

In groep 5/6 werken we met schoolfolio. Dit is een digitale versie van een portfolio. De kinderen kunnen hierin laten zien wat ze dit jaar leren en doen. Dingen waar ze trots op zijn kunnen ze toevoegen aan hun eigen pagina. U kunt hier ook terugvinden aan welke leerspier(en) ze de komende periode gaan werken. 

 
Dit jaar zullen de kinderen ook weer met Engels aan de slag gaan. Het Engels wordt geleerd d.m.v. een lied.  

Natuurlijk zijn er nog meer vakken in groep 5/6, zoalshandvaardigheid, tekenen, topografie (gr. 6) en muzikale vorming. 

 

In groep 5/6 krijgen de kinderen een beetje huiswerk mee: 

- spreekbeurt (evt. met een PowerPoint) 

-tafels oefenen 1 t/m 10 (groep 5), maar ook in groep 6 worden deze herhaald.

- leren klokkijken (analoog en digitaal/ groep 5) 

- topografie (groep 6) 

 

Naast dit leren is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele kant, een uitstapje, een workshop, het project met afsluiting enz. 

 

Maar het belangrijkste is dat we, de kinderen en de leerkrachten, samen zorgen voor een gezellige en een fijne sfeer en dat we veel mogen leren van en met elkaar. 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT