Maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag
8.30 uur – 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur – 12.15 uur
De school is open vanaf 8.20 uur.

School vakanties en vrije dagen:

 

Vakanties:                                                                          

Herfstvakantie:          10-10-2020 t/m 19-10-2020*¹                               
Kerstvakantie:            19-12-2020 t/m 03-01-2021                                

Krokusvakantie:         20-02-21 t/m 01-03-2021                              
Pasen:                       02-04-2021 t/m 06-04-2021                                              Koningsdag                27-04-2021
Meivakantie:              01-05-2021 t/m 16-05-2021                                                  Pinksteren:                24-05-2021                                                                
Zomervakantie:          10-07-2021 t/m 22-08-2021  
De zomervakantie begint op vrijdag 09-07-2021 om 12.00 uur.  

Vrije dagen:

Studiedag            09-09-2020
Piekdag               23-09-2020
Piekmiddag*
      02-11-2020
Piekmiddag*       04-12-2020
Studiedag            28-01-2021
Piekdag               29-01-2021
Piekmiddag*      18-02-2021   
Studiedag            21-05-2021
Piekdag               02-06-2021
Studiedag            11-06-2021

 
                                                  
*
¹ inclusief studiedag maandag 19-10-2020
*² inclusief studiedag maandag 01-03-2021
*³ inclusief studiedag dinsdag 06-04-2021 
*
⁴ Op de piekmiddag hebben groepen vanaf 12.00 uur vrij. 
Op de piek(mid)dagen kunnen leerkrachten extra tijd besteden aan voorbereiding, administratie, overleg, eigen ontwikkeling.

In het schooljaar 2020-2021 hebben alle groepen 955 uur les.                             

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl