Nieuw, groen schoolplein

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt om de plannen voor het groene schoolplein concreter te maken.  Er zijn verschillende subsidies aangevraagd en toegewezen. Dat is goed nieuws! In het nieuwe jaar kan de schop de grond in. De herinrichting van een plein kost veel geld, dus pakken wij dit in fases aan. Fase 1 is het opnieuw inrichten van het kleuterplein. Op een later moment zal er worden gekeken hoe we de binnentuin en het plein bij de bovenbouw nog verder aan kunnen pakken.  
Media
  • schoolplein
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT