Informatie

Scholen hebben verschillende documenten waarin ze verwoorden wat ze doen.
In de schoolgids geven we aan waar de school voor staat, wat we doen en wat de planning over het jaar is. De schoolgids wordt ieder jaar vernieuwd en aan de ouders meegegeven.
Het schoolplan is een vierjarig document waarin is aangegeven welke onderwijskundige ontwikkelingen de school wil doormaken.
Voor het gemak hebben we schooltijden en schoolvakanties en de jaarkalender apart vermeld.
                                                          
                                       

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT