Sine Limite

 
We participeren in het samenwerkingsverband Sine Limite Deventer. Sine Limite is een samenwerkingsverband van 44 basisscholen en één speciale basisschool die zich richt op het vormgeven van passend onderwijs. Deze extra ondersteuning aan kinderen regelen we zo goed mogelijk samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. http://www.sinelimite.nl/contact

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT