PABO Opleidingsschool


OBS Kolmenscate is evenals alle openbare basisscholen in Deventer Opleidingsschool voor de PABO van Saxion Hogescholen te Deventer. De bedoeling hiervan is, dat we samen met de PABO, studenten opleiden voor het be-roep van leerkracht basisonderwijs. We werken samen aan:
- een betere afstemming tussen het stageprogramma van de student en het programma van de basisschool;
- een grotere verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages;
- een oplossing voor het lerarentekort door a.s. leerkrachten aan ons te binden;
- voldoende tijd en ruimte voor de ontwikkeling van personeel binnen de scholen.
Door het concept van Opleiden in de school ontstaat er op meerdere niveaus gelegenheid om te leren: kinderen leren van leraren en aankomende leraren, aankomende leraren en onderwijsassistenten leren van de zittende leraren en de zittende leraren professionaliseren zich door de begeleiding van aankomende leraren. Op deze manier is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling, wat het onderwijs ten goede komt.
Opleiden in de school gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de student. Een goede samenwerking biedt winst voor alle drie de partijen; de student, de school en de opleiding.
http://www.saxion.nl/paboStagiaires

Als opleidingsschool voor de PABO bieden we een aantal stageplekken voor pabostudenten.
Wij zien het als een ‘verplichting’ om toekomstige collega’s de gelegenheid te bieden zich in onze school op hun toekomst voor te bereiden. Daarnaast vormen zij ook extra handen in de klas, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor begeleiding.
De studenten ondervinden steun en coaching vanuit de opleiding en van onze school. Anke Hassink (ahassink@kolmenscate.nl) is als Opleider in de School de stagedocent voor de studenten van de PABO. Ook onderhoudt zij de contacten met de PABO en ondersteunt zij de mentoren. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT