Openbare bibliotheek


We participeren in het project ‘Bibliotheek op School’ . Hierbij worden we door de bibliotheek ondersteund om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Dit doen we onder meer door met behulp van een leesconsulent de schoolbibliotheek actueel te houden. Verschillende groepen maken gebruik van de mogelijkheid om groepsgewijs de bibliotheek op het winkelcentrum te bezoeken. Ook wordt er gebruik gemaakt van diverse projectcollecties. De groepen 3 en 5 nemen deel aan leesbevorderende projecten. Groep 3 aan Vakantielezen en groep 5 aan Scoor een boek!


http://www.obdeventer.nl/                               
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT