Centrum voor Jeugd en Gezin


CJG Deventer: gratis informatie en advies over opvoeding
Elke ouder/verzorger heeft wel eens vragen over zijn of haar kind: ‘Mijn dochter vindt zichzelf te dik, mag ze lijnen?’ ‘Mijn zoon slaapt zo onrustig, wat kan er aan de hand zijn?’
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Deventer kunt u terecht met dit soort vragen. Dat kan heel makkelijk via www.cjgdeventer.nl, maar u kunt via Sine Limite of via de interne begeleiders van school contact opnemen.

Wat is het CJG Deventer?


Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerk van 14 organisaties in Deventer op het gebied van onder-wijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Ook de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Deven-ter maken deel uit van het CJG.
U kunt bij het CJG terecht voor informatie en persoonlijk advies over alles wat met de ontwikkeling en opvoeding van uw kind te maken heeft.

Makkelijk en gratis: het E-consult

Op www.cjgdeventer.nl kunt u online uw vragen stellen aan de CJG-consulent. U krijgt dan binnen twee werkdagen antwoord.
Op de website vindt u ook handige informatie over elke leeftijdsfase: van baby tot jong volwassene. Verder vindt u hier een altijd actueel overzicht van activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders in de gemeente Deventer.

Privacy


Uw vragen worden beantwoord door de CJG-consulent, die deskundig is op het gebied van opvoeding en ontwik-keling. Vragen stellen kan ook anoniem, u hoeft niet te zeggen wie u bent. Uw gegevens worden niet uitgewisseld binnen het CJG.

Deelnemers in het CJG Deventer:


Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carinova, COACH, Etty Hillesum Lyceum, GGD IJsselland, Huisartsenvereniging Deventer e.o., MEE IJsseloevers, Naviva, Politie IJsselland, Raster, Sine Limite, Stichting Brede School, Stichting De Kij, Verloskundige Kring.

Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer
www.cjgdeventer.nl
telefoon 088 00 300 66 (lokaal tarief). 
 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT