PABO-Opleidingsschool

Alle scholen van Zinder maken deel uit van Opleidingsschool De Stedendriehoek.
Opleidingsschool De Stedendriehoek is een samenwerking tussen 18 schoolbesturen en Saxion Pabo Deventer. Zij werken nauw samen ten behoeve van de kwaliteit en de doorontwikkeling van Opleiden in de School op basis van de kernwaarden: vertrouwen, waarderen en samenwerken.
De opleidingsscholen leiden leerkrachten op die bevlogenheid in hun vak laten zien, die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar. Iedere (startende) leerkracht laat een houding zien die gericht is op ontwikkeling, onderzoek en innovatie. Zo is iedere leerkracht manager, coach, inspirator en motivator. Op deze manier draagt het partnerschap bij aan een krachtige beroepsgroep.
Stichting Zinder kijkt naar de ontwikkeling van leerkrachten en toekomstige leerkrachten. Wij gaan ons in de komende jaren door-ontwikkelen binnen deze drie cirkels:
• Boeiend en verbindend onderwijs (voor de kinderen en eigenlijk iedereen);
• Blije en bekwame medewerkers (leerkrachten én anderen);
• Cyclisch samen leren (continu ontwikkelen/ leren/ delen).

Door het concept van de opleidingsschool ontstaat er op meerdere niveaus gelegenheid tot leren.
-Kinderen leren van (toekomstige) leerkrachten.
-Toekomstige leraren leren van de zittende leerkrachten.
-De zittende leerkrachten professionaliseren zich door de begeleiding van toekomstige leerkrachten.
-De zittende leerkrachten professionaliseren zich d.m.v. trainingen, bijeenkomsten en deelname aan leerteams, actieteams, werkgroepen en PLG’s
Op de basisscholen is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling wat het onderwijs ten goede komt. Alle mentoren zijn geschoold om studenten te begeleiden en elke school heeft:
-een goede afstemming tussen het stage programma van de student en het programma van de basisschool
-verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages
-tijd en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers binnen de scholen.
Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van toekomstige leerkrachten en begeleiden van startende leerkrachten. Een goede samenwerking biedt winst voor alle partijen: de toekomstige leerkrachten, de startende leerkracht, de school en de opleiding.
http://www.saxion.nl/pabo

Pabo Stagiaires

Als opleidingsschool voor de PABO bieden we een aantal stageplekken voor pabostudenten.
Wij zien het als een ‘verplichting’ om toekomstige collega’s de gelegenheid te bieden zich in onze school op hun toekomst voor te bereiden. Daarnaast vormen zij ook extra handen in de klas, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor begeleiding.
De studenten ondervinden steun en coaching vanuit de opleiding en van onze school. Anke Hassink (a.hassink@zinderonderwijs.nl) is de schoolopleider voor de studenten van de PABO. Ook onderhoudt zij de contacten met de PABO en ondersteunt zij de mentoren.

Stagiaires Onderwijs Ondersteunend

Naast stageplekken voor PABO studenten, bieden we ook stageplekken aan voor studenten van ROC opleidingen: onderwijsassistenten, leraarondersteuners en pedagogisch educatief professionals. We hebben hierbij vooral contacten met het ROC Aventus in Deventer, maar ook met Landstede, AdPEP Saxion Enschede en het Deltoncollege.
Deze studenten mogen onder toezicht van een leerkracht ondersteunende werkzaamheden verrichten en hun stageopdrachten uitvoeren.
Deze studenten worden door een docent van hun opleiding begeleid en de schoolopleider (Anke Hassink) doet de intake. Daarnaast begeleidt de mentor (de leerkracht van de stagegroep) deze student en is de mentor ook de beoordelaar van deze student.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT