Vertrouwenspersoon

 

Ik ben Janet Koster, voor de kinderen bekend als juf Janet. Ik heb diverse taken op school en één daarvan is de taak als contactpersoon/vertrouwenspersoon. Deze taak voer ik al vele jaren op school uit (8 jaar).

Wat is precies de rol van een vertrouwenspersoon?        

-Voor kinderen;


Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat zij dat met zijn of haar leerkracht bespreekt. Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets meer aandacht en tijd, in sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een ander persoon dan de leerkracht te praten.
Elk kind die ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan dus ook bij mij komen en een afspraak maken voor een gesprek. Ik luister naar het kind en bespreek of en wat ik kan betekenen voor hem of haar. Ik overleg ook of ik bepaalde stappen moet ondernemen. In principe heeft het kind de regie, het kind bepaalt of en wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Uiteraard zal ik aandringen op hulp als bepaalde situaties daarom vragen.

-Voor ouders;


Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders een vertrouwelijk gesprek op school te hebben. Het is dan mogelijk om met mij een afspraak te maken. Samen bespreken we dan wat mijn rol zal zijn in de kwestie en wat je van mij mag verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele andere personen in te schakelen. 

                                                         

Kindcentrum Kolmenscate

Venninkweg 1
7421 GP Deventer
Tel.: 0570-651467
Email: kolmenscate@kolmenscate.nl

Laatste Nieuws

Opening Bibliotheek
Kinderboekenweek
Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl