Ouderportaal Parnassys


OBS Kolmenscate gebruikt het administratiesysteem Parnassys.

Parnassys heeft ook een ouderportaal. Via dit ouderportaal hebben ouders/verzorgers inzage in de volgende gegevens van hun kind(eren).

• NAW gegevens: Algemene gegevens als Naam, Adres, Woonplaats, e.d.
• Toetsresultaten CITO toetsen

Ouders/verzorgers hebben toegang tot het ouderportaal via een eigen inlogcode die door de school verstrekt is.

Wijziging in NAW gegevens kunnen doorgeven worden door de wijziging in te vullen en te verzenden. Dit komt dan bij onze administratief medewerkster terecht. Zij zal het in Parnassys aanpassen.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het invullen van de gegevens in Parnassys. Het blijft mensenwerk en ook wij kunnen vergissingen of fouten maken. Mocht u als ouders/verzorgers onjuistheden zien of op een andere manier vragen hebben n.a.v. de gegevens, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. 

Via deze link kunt u inloggen in het ouderportaal met uw eigen code.

Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489