Remedial teaching


Indien er problemen zijn in (deelgebieden van) de ontwikkeling van een leerling, kan de remedial teacher ingeschakeld worden. Zij maakt een verdere analyse van de problematiek en gaat dan gericht met enkele oefeningen aan het werk om de hiaten op te lossen. Begeleiding vindt in principe individueel of in een klein groepje plaats.
Ook in dit geval kan een leerling in aanmerking komen voor remedial teaching nadat overleg is geweest met de Interne Begeleider en wanneer ouders er mee akkoord gaan.

Laatste Nieuws

Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag
Avondvierdaagse
Deventer schoolvoetbal

Uit het fotoboek

IMGP2375 P1030190
P1030210 IMG_4459