Remedial teaching


Indien er problemen zijn in (deelgebieden van) de ontwikkeling van een leerling, kan de remedial teacher ingeschakeld worden. Zij maakt een verdere analyse van de problematiek en gaat dan gericht met enkele oefeningen aan het werk om de hiaten op te lossen. Begeleiding vindt in principe individueel of in een klein groepje plaats.
Ook in dit geval kan een leerling in aanmerking komen voor remedial teaching nadat overleg is geweest met de Interne Begeleider en wanneer ouders er mee akkoord gaan.

Laatste Nieuws

Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag

Uit het fotoboek

IMG_1106 kerstdiner (41)
IMG_4437 CAM01580