Extra ondersteuning en ontwikkeling van talenten

 
De leerkrachten van OBS Kolmenscate zetten zich in om ieder kind een zo goed mogelijke begeleiding te geven zodat zij of hij zich optimaal kan ontwikkelen.
Met een passende begeleiding geven we vorm aan Passend Onderwijs.
Passend onderwijs houdt in dat we eerst kijken naar het kind en vervolgens bepalen welke leerstof, instructie en begeleiding we moeten aanbieden. Het onderwijs wordt op deze manier meer maatwerk.
Maatwerk bieden in een volle groep is soms lastig.
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat in de groep gegeven kan worden hebben we leerkrachten die extra ondersteuning geven en remedial teaching.

Remedial teaching.


Indien er problemen zijn in (deelgebieden van) de ontwikkeling van een leerling, kan de remedial teacher ingeschakeld worden. Zij maakt een verdere analyse van de problematiek en gaat dan gericht met enkele oefeningen aan het werk om de hiaten op te lossen. Begeleiding vindt in principe individueel of in een klein groepje plaats.
Ook in dit geval kan een leerling in aanmerking komen voor remedial teaching nadat overleg is geweest met de Interne Begeleider en wanneer ouders er mee akkoord gaan. 

Laatste Nieuws

Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag

Uit het fotoboek

IMG-20150329-WA0004 IMGP2417
IMG_0503 IMGP2381