Extra ondersteuning en ontwikkeling van talenten

 
De leerkrachten van OBS Kolmenscate zetten zich in om ieder kind een zo goed mogelijke begeleiding te geven zodat zij of hij zich optimaal kan ontwikkelen.
Met een passende begeleiding geven we vorm aan Passend Onderwijs.
Passend onderwijs houdt in dat we eerst kijken naar het kind en vervolgens bepalen welke leerstof, instructie en begeleiding we moeten aanbieden. Het onderwijs wordt op deze manier meer maatwerk.
Maatwerk bieden in een volle groep is soms lastig.
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat in de groep gegeven kan worden hebben we de E-klas en remedial teaching.

E-klas

De E in de E-klas staat voor Extra.

Vier keer per week, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen we hier leerlingen één of twee uur per week extra begeleiden. De E klas is bedoeld voor leerlingen die:
- een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van zelfvertrouwen
- gewoon even rust nodig hebben
- in een klein groepje werken aan bv. weerbaarheid
- met een werkplan op de eerste of tweede leerlijn werken (meer- of hoogbegaafdheid)
Een leerling kan in aanmerking komen voor de E-klas wanneer dit met de Interne Begeleider besproken is en wanneer ouders hier mee akkoord gaan. 


(geschreven en getekend door Lyke Zijlstra leerling uit de E-klas)

Remedial teaching.


Indien er problemen zijn in (deelgebieden van) de ontwikkeling van een leerling, kan de remedial teacher ingeschakeld worden. Zij maakt een verdere analyse van de problematiek en gaat dan gericht met enkele oefeningen aan het werk om de hiaten op te lossen. Begeleiding vindt in principe individueel of in een klein groepje plaats.
Ook in dit geval kan een leerling in aanmerking komen voor remedial teaching nadat overleg is geweest met de Interne Begeleider en wanneer ouders er mee akkoord gaan.  
 

Laatste Nieuws

Sportdag
Avondvierdaagse
Deventer schoolvoetbal
Koningspelen
IJsselloop 2018

Uit het fotoboek

20150424_105153 foto 1
IMG_0517 CAM01729