Openbaar onderwijs Deventer

In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). OBS Kolmenscate valt als openbare school onder deze Stichting.

Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering van het openbaar primair onderwijs. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.

Bestuurder van onze organisatie is de heer drs. D.J. Rensink. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer.


Laatste Nieuws

Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag

Uit het fotoboek

CAM01579 CAM01745
IMG_4401 kerstdiner (70)