VierKeerWijzer®

Binnen de thema’s werkt het model met vier stappen:
 

De V van Vragen.

De door de leerkrachten geselecteerde vragen staan op het Vragenbord, ze worden bij de start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
 

De I van Ik.

Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij 
stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.
 

De E van Experimenteren en Ervaren.

Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van de kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren en experimenteren. Juist bij deze stap is het belangrijk een rijke leeromgeving te bieden.
 

De R van Resultaat.

We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. Wat heb je gedaan in de afgelopen drie weken?

Laatste Nieuws

Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag

Uit het fotoboek

IMGP2285 IMG_0508
20150424_102005 korfbal (5)