Meervoudige Intelligentie


Meervoudige Intelligentie (MI) is een typisch wetenschappelijke term. Maar wat betekent het? 
Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en weer een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen. Als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, moeten we rekening houden met verschillen tussen kinderen. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert, en we zullen moeten beschikken over manieren om de leerstof op een passende manier aan te bieden. 
De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt acht intelligentiesIeder mens bezit ze alle acht, maar heeft er vaak een paar sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert en bepalen de voorkeur voor bepaalde activiteiten. 

Hoe ziet een les MI eruit?

 
We starten de les met het maken van een woordweb. Hiermee brengen we de voorkennis in kaart. Gedurende het thema vullen we deze verder aan met nieuw geleerde stof. 

We stimuleren de nieuwsgierigheid van onze kinderen door hen zelf vragen te laten verzinnen bij de thema's. Wat willen ze zelf graag weten? We proberen hier samen een antwoord te vinden. 

Tijdens instructielessen krijgen de leerlingen informatie over het thema. In de klas is een thematafel ingericht en een bak met opdrachtkaarten. Leerlingen kiezen een opdrachtkaart die aansluit bij een leervorm om de leerstof te verwerken. Hiermee gaan ze aan de slag.
Dit maakt dat werken volgens de principes van MI nieuwsgierigheid bij kinderen stimuleert en hen de mogelijkheid geeft om hun eigen vragen te onderzoeken. Dit alles is samengevat in de VierKeerWijzer.Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

korfbal (2) korfbal (8)
IMG_4440 IMG_1074