Onderwijsinspectie


De inspectie op het basisonderwijs beoordeelt ieder jaar de opbrengsten van het onderwijs. Daarnaast brengt de inspectie eens per vier jaar een bezoek aan de scholen. Daarbij bepaalt de inspectie of scholen onder het basisarrangement vallen (voldoende) of dat er extra risico's zijn. Via de website van de onderwijsinspectie kunt u lezen hoe de inspectie toezicht houdt op het onderwijs en hoe zij het onderwijs waardeert.

Bij het laatste inspectiebezoek aan OBS Kolmenscate (2011) heeft de inspecteur geoordeeld dat wij onder het basisarrangement vallen. 
Hier kunt u de samenvatting lezen hoe de inspectie Kolmenscate beoordeelt.
Hier kunt u het rapport downloaden van het laatste inspectiebezoek.

Laatste Nieuws

Sportdag
Avondvierdaagse
Deventer schoolvoetbal
Koningspelen
IJsselloop 2018

Uit het fotoboek

CAM01758 IMG_0540
CAM01633 IMG_4401