Voltooide onderzoeken


 • Onderzoek naar de motivatie tijdens Meervoudige Intelligentie (MI) lessen voor het vak geschiedenis – Lars Henning (juni 2012)
   onderzoeksvragen:

   'In hoeverre zijn de leerlingen van groep 6a en 6b gemotiveerd voor het geschiedenisonderwijs van M.I?'
   'Waar liggen de kansen om de motivatie en de taakgerichtheid te vergroten?’
 • Beginnende geletterdheid groep 1/2-Silvia Rouwenhorst en Monique Hoentjen (maart 2013)
  onderzoeksvraag: 
 • 'Hoe kunnen wij als school er voor zorgen dat de beginnende geletterdheid in de groepen 1/2 verbeterd wordt, zodat de resultaten van de leerlingen in hun verdere schoolloopbaan op het gebied van begrijpend lezen verbeteren?'
     
 • Begrijpend Lezen en Motivatie in de groepen 5 en 6 van obs Kolmenscate - Wilma Kippers (juni 2013)
  onderzoeksvraag:
 • Leerkrachtniveau: 'Gebruiken leerkrachten effectieve didactiek voor het onderwijzen van begrijpend lezen en het verhogen van de leesmotivatie tijdens het begrijpend lezen?' Leerlingniveau : 'In hoeverre hebben leerlingen leesmotivatie voor het begrijpend lezen?' 
   
 • Begrijpend lezen - OBS Kolmenscate - Anke Hassink, Barbara van der Visch, Janet Koster (mei 2014)
  onderzoeksvraag:
 • 'Hoe kunnen de leerkrachten in de groepen 5 en 6 de lessen begrijpend lezen aanpassen zodat de resultaten beter worden?' 'Wat is het effect van de invoering van de handleiding op het leesgedrag van de leerlingen?'

 • - Esther Winters (mei 2014)
  onderzoeksvraag:
 • 'Wat heeft een kleuter met werkhoudingsproblemen, met ondersteuning vanuit de basisschool, nodig om taakgericht te werken?' 
    
 • De kunst van actief meedoen - Vera Quakkelaar (juni 2014)
  onderzoeksvraag:
 • ‘Welke kenmerken binnen het geven van directe instructie zorgen voor taakgericht gedrag bij drie zorgleerlingen uit groep 4a van Obs Kolmenscate die moeite hebben met hun concentratie?’  
   
 • Werk- en luisterhouding van kinderen met ASS of ADHD in de groepen 4 en 5 van OBS Kolmenscate - Marinka Vink (juni 2014)
  onderzoeksvraag:
 • 'Wat moeten de groepsleerkrachten kennen en kunnen om kinderen met stoornissen (ADHD, ADD, autistische stoornis, PDD- NOS), in de leeftijd van 6 tot 10 jaar, te begeleiden zodat deze leerlingen effectief kunnen leren in de klas?'
 • Het bevorderen van de rust binnen de groepen 4 en 5 van obs Kolmenscate - Ellen Bredenvoort (juni 2014)
  onderzoeksvraag:
  'Hoe kan de rust in de groepen 4b en 5b van OBS Kolmenscate bevorderd worden bij lessen die gegeven worden aan de hand van het directe instructiemodel?'

Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_0524 1 (2)
IMG_1079 afsluiting kinderboekenweek (7)