OBS Kolmenscate een academische basisschool


De stuurgroep van ‘Opleidingsscholen Stedendriehoek’ heeft besloten om OBS Kolmenscate het predicaat Academische Basisschool te geven. Dit houdt in dat een aantal leerkrachten opgeleid is om zelf op wetenschappelijke wijze onderzoek te doen naar onderwijsverbetering. Daarnaast zijn er (academische) PABO-studenten die in opdracht van de school onderzoek doen. Het doel: onderwijsverbeteringen mogelijk maken. We zijn een Lerende Organisatie die continu op zoek is naar wat onze sterke punten zijn en punten die we kunnen verbeteren. De lopende onderzoeken laten zien welke thema's op dit moment spelen. Neem ook eens een kijkje bij de gerealiseerde onderzoeken.

Onderwijsinnovatieprijs


Onze school heeft in 2014 deelgenomen aan de onderwijsinnovatieprijs van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer met haar project de Academische Basisschool. De jury wist ons te waarderen met de volgende lovende woorden: 
“De jury heeft met waardering vastgesteld dat de nieuwe aanpak heeft bijgedragen aan een vernieuwde didactiek met interactieve en coöperatieve lesvormen, waarbij de methode vertrekpunt is, maar de leraar daar meer betekenis aan weet te geven.”

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Onderstaande film geeft weer wat de concrete opbrengst van het werken volgens het didactische model ‘modelling’. Ook wordt aandacht geschonken aan de handleiding die is ontwikkeld voor de vijf te volgen stappen die relevant zijn bij iedere les in begrijpend lezen.Onderzoek schooljaar 2015-2016


Het komend jaar zal de focus vooral liggen op het vergroten van het lerend vermogen bij leerlingen. Onze samenleving verandert van een samenleving waarin ‘kennis ‘ belangrijk was naar een samenleving waarin ‘het kunnen leren of het je kunnen aanpassen aan nieuwe situaties belangrijk is’.
Natuurlijk is kennis dan ook belangrijk, maar we moeten ons realiseren dat leerlingen vooral moeten leren hoe ze nieuwe kennis moeten vergaren. 
Wat belangrijk is, is dat we hierbij aandacht hebben voor talenten die bij leerlingen aanwezig zijn en ook onderzoeken hoe we de motivatie en het actief leren bij leerlingen zo groot mogelijk laten zijn.
Anders gezegd:
Hoe kunnen we onze leerlingen met een onderzoekende houding leren hoe ze de 21ste eeuw verder vorm kunnen geven met behulp van de juiste leertaal van de leerkracht.

Laatste Nieuws

Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen
Sportdag

Uit het fotoboek

20150424_100143 IMGP2334
herfstloop (10) Foto 2