#poinactie

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen.
Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag.
Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.

Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen.

Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen, niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.

Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Op dinsdag 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal.

Dat betekent voor onze school dat de lessen om 9.30 uur zullen beginnen en de deuren om 9.20 uur open zullen gaan. We verzoeken u vriendelijk om zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen.

Aan het einde van de lessen om 14.30 uur, is er gelegenheid om met ons het gesprek aan te gaan over dit onderwerp in de lerarenkamer op school.

Het bestuur van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer ondersteunt de actie.

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u!

Met vriendelijke groeten,

Team en directie OBS Kolmenscate

 

Media
  • poinactie.jpg

Laatste Nieuws

Herfstloop
Staking 5 oktober
#poinactie
IJsselloop; Kidsrun

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489