Leden van de medezeggenschapsraad

 

Personeelsgeleding

Harry Talens
Barbara van de Visch
Karin Terwel
Christa van der Kroft

Oudergeleding

Bart Stam (voorzitter)
Martijn de Winter (secretaris)
Nathalie Holtkuile
Miranda Jansen

Contact: mrkolmenscate@gmail.com of 06 44 306 147

Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489