Leerlingenraad


De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 (iedere groep 1 leerling) en de directie. In de leerlingenraad worden onderwerpen besproken die de leerlingen zelf inbrengen. Vooraf vindt overleg binnen de groep plaats en in iedere groep is een ideeënbus aanwezig. De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bijeen.

  

Verslag leerlingenraad:


Notulen van de leerlingenraad 3 november 2016

Laatste Nieuws

Kerstdiner op school
Aankomst Sinterklaas
Sinterklaasnieuws
Herfstloop
Staking 5 oktober

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489