Schooltijden

 

Maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag
8.30 uur – 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur – 12.15 uur

De school is open vanaf 8.20 uur.

 

 

School vakanties en vrije dagen:

 

Vakanties:                                                                                    Vrije dagen:
Herfstvakantie: 21-10-2019 t/m 28-10-2019*¹                                Studiedag     11-09-2019
Kerstvakantie: 20-12-2019 t/m 05-01-2020*²                                 Piekmiddag*
     27-09-2019
Krokusvakantie: 14-02-2019 t/m 24-02-2020*³                               Piekmiddag*    04-11-2019
Pasen: 10-04-2020 t/m 14-04-2020                                                Piekmiddag*    05-12-2019
Meivakantie: 27-04-2020 t/m 10-05-2020                                       Studiedag          15-05-2020
Hemelvaart: 21-05-2020 t/m 24- 05-2020                                       Studiedag          19-06-2020 
Pinksteren: 01-06-2020                                                                  Studiedag          22-06-2020
Zomervakantie: 06-07-2020 t/m 16-08-2020                                 

                                                                                              
De zomervakantie begint op vrijdag 03-07-2020 om 12.00 uur.
 

*
¹ inclusief studiedag maandag 28-10-2019
*² inclusief studiedag vrijdag 20-12-2019
*³ inclusief studiedag vrijdag 14-02-2020 en studiedag maandag 24-02-2020
*
⁴ Op de piekmiddag hebben groepen vanaf 12.00 uur vrij.                             

Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489