Maandag t/m vrijdag m.u.v. woensdag
8.30 uur – 14.30 uur

Woensdag
8.30 uur – 12.15 uur
De school is open vanaf 8.20 uur.

School vakanties en vrije dagen:

 

Vakanties:                                                                          

Herfstvakantie:          21-10-2019 t/m 28-10-2019*¹                               
Kerstvakantie:            20-12-2019 t/m 05-01-2020*²                                

Krokusvakantie:         14-02-2019 t/m 24-02-2020*³                              
Pasen:                       10-04-2020 t/m 14-04-2020                                                
Meivakantie:              27-04-2020 t/m 10-05-2020                                     
Hemelvaart:               21-05-2020 t/m 24- 05-2020                                      
Pinksteren:                 01-06-2020                                                                
Zomervakantie:          06-07-2020 t/m 16-08-2020  
De zomervakantie begint op vrijdag 03-07-2020 om 12.00 uur.  

Vrije dagen:

Studiedag            11-09-2019
Piekmiddag*       27-09-2019
Piekmiddag*⁴       04-11-2019
Piekmiddag*       05-12-2019
Studiedag            14-04-2020
Studiedag            15-05-2020
Studiedag            19-06-2020
Studiedag            22-06-2020

 
                                                  
*
¹ inclusief studiedag maandag 28-10-2019
*² inclusief studiedag vrijdag 20-12-2019
*³ inclusief studiedag vrijdag 14-02-2020 en studiedag maandag 24-02-2020
*
⁴ Op de piekmiddag hebben groepen vanaf 12.00 uur vrij.                             

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl