SAMENLEVEN OP OBS KOLMENSCATE


Op Openbare Basisschool Kolmenscate vormen leerlingen en leerkrachten een samenleving in het klein. Een samenleving waarin iedereen welkom is en iedereen zichzelf mag zijn.
Wij bieden onze kinderen een veilige leef- en leeromgeving waarin ze worden uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Voor ons betekent ontwikkeling meer dan resultaten bij (CITO)toetsen. Daarom besteden we veel aandacht aan creatieve en sociale ontwikkeling. Door aandacht te hebben voor het kind in zijn totaliteit, kan iedere leerling zich evenwichtig ontwikkelen. 
Ieder kind leert op zijn eigen manier (meervoudige intelligentie). Onze manier van lesgeven sluit aan bij de verschillende leerstijlen. Daarnaast zorgen we voor een passend leerstofaanbod, waarbij uw kind extra hulp krijgt als dat nodig is, of extra uitdaging als dat wenselijk is. 
Naast de leerstof besteden we ook aandacht aan het ‘leren leren’.  We vragen hoe een kind tot een oplossing komt en gaan samen op zoek naar alternatieven. Hiermee stimuleren we de kinderen om straks de grote samenleving met een onderzoekende houding tegemoet te treden. 

Wij zijn een fantastische school!

 

Laatste Nieuws

Dode Hoek lessen
Sportdag
Avondvierdaagse
Deventer schoolvoetbal
Koningspelen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489