Groep 4A

In groep 4 zullen de kinderen het onder andere het volgende gaan leren:

Lezen: sneller en beter lezen, maar ook het begrijpen van teksten en verhalen Rekenen: de tafels van 1-5 en 10, sommen tot 100, klokkijken (analoog en digitaal)

Taal:  bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, verschillende spellingscategorieën

Bij het schrijven worden de hoofdletters aangeleerd.

Naast deze thema's en zaakvakken proberen we kinderen uit te dagen om zelfontdekkend te leren. Iedere dag zullen de kinderen de mogelijkheid krijgen om tijdens het werkuurtje met wetenschap en techniek aan de slag te gaan met  techniekdozen, programma's om kennis te maken met programmeren etc.  

De kinderen gaan werken met echte reken- en taalboeken, ze leren hun werk  in een schrift te schrijven.

 


 Uit het fotoboek

20150424_093427 IMG_4461
kerstdiner (11) CAM01743