Groep 3/4 bWelkom op de groepspagina van groep 3/4b.

In deze combinatiegroep met 23 leerlingen geven de leerkrachten Marieke Sybrandi (maandag, dinsdag en woensdag) en Nathasja Wassink (donderdag en vrijdag) les.

In groep 3 is het belangrijkste leervak ongetwijfeld het lezen, met hieraan gekoppeld spelling en schrijven. De vorm waarin we lezen wisselt vaak, we lezen in de klas, in de bieb, alleen/samen of tijdens hoekenwerk. We lezen strips, boeken, informatieve boeken, gedichten kortom alles dat letters heeft. De enige manier om goed te leren lezen is: heel veel doen, hier plezier in krijgen, hebben en houden. Vrijwel gelijk met het aanleren van de letters, leren de kinderen deze letters ook in het lopend schrift schrijven (=de “aan-elkaar-schrijfletters”).De kernen van Veilig Leren Lezen hebben ieder een eigen thema . Tijdens de MI-lessen kunnen de kinderen zich deze thema’s via hun eigen leerstijl eigen maken. 

We trainen en leren tot 100 tellen, sommetjes maken tot 20, splitsen bv 10= 2+ 8. Geldsommen zijn favoriet, alle munten en de biljetten van 5 en 10 euro komen aan bod.  We werken over de dagen van de week, de kalender, de hele uren(analoog) en ruiken aan de beginselen van meten en wegen.

In groep 4 leren de kinderen heel veel nieuwe dingen. Bijna elke ochtend beginnen we de dag met Estafette lezen. We lezen in informatieve boeken, verhalen boeken en strips. We leren beter en sneller te lezen en de tekst beter begrijpen.

De kinderen gaan werken met echte reken- en taalboeken, ze leren hun werk  in een schrift te schrijven.

Nieuw in groep 4 zijn de hoofdletters, deze gaan we leren schrijven.

We gaan rekenen met grotere getallen en leren de tafels. Het klokkijken wordt uitgebreid, analoog en digitaal.

In onze combinatiegroep willen wij onze kinderen leren samen- en zelfstandig te werken.Dit betekent dat soms groep 3 uitleg krijgt en groep 4 zelfstandig werkt en andersom. Samenwerken door samen te lezen, te knutselen, muziek te maken, buiten te spelen en bijvoorbeeld te gymmen.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling, dit doen we met praatplaten, activiteiten of oefeningen.

Kortom; van alles te doen in de combi 3/4!

Laatste Nieuws

Sportdag
Avondvierdaagse
Deventer schoolvoetbal
Koningspelen
IJsselloop 2018

Uit het fotoboek

CAM01604 IMG_0531
IMG_4435 IMG_0506