Openbare bibliotheek


We participeren in het project ‘Bibliotheek op School’ . Hierbij worden we door de bibliotheek ondersteund om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Dit doen we onder meer door met behulp van een leesconsulent de schoolbibliotheek actueel te houden. Verschillende groepen maken gebruik van de mogelijkheid om groepsgewijs de bibliotheek op het winkelcentrum te bezoeken. Ook wordt er gebruik gemaakt van diverse projectcollecties.

http://www.obdeventer.nl/                              

Laatste Nieuws

Openingsweek
Koningsspelen
Afsluiting project
Technobiel
Dode Hoek lessen

Uit het fotoboek

IMG_4492 IMG_4490
IMG_4491 IMG_4489